Εμβρυολογία

Η εξωσωματική ωρίμανση ωαρίων περιλαμβάνει τη συλλογή ωαρίων από τις ασθενείς σε ανώριμο στάδιο (Germinal Vesicle Stage-GV), χωρίς τη διέγερσή των ωοθηκών με χρήση γοναδοτροπινών, και την ωρίμανσή τους με τη χρήση ειδικών καλλιεργητικών υλικών στο εργαστήριο.

Το βασικότερο πλεονέκτημα της παραπάνω τεχνικής είναι η αποφυγή της χρήσης γοναδοτροπινών για την διέγερση των ωοθηκών κατά την διαδικασία της εξωσωματικής. Έτσι η όλη διαδικασία γίνεται λιγότερο επίπονη για την ασθενή, ενώ αποφεύγονται επικίνδυνες καταστάσεις όπως η υπερδιέγερση ωοθηκών σε ασθενείς με πολυκυστικές ωοθήκες.

H ανάπτυξη εμβρύων με χρήση κρυοσηντηρημένων ωαρίων με την τεχνική της υαλοποίησης, είναι εξίσου αποτελεσματική όσο και των εμβρύων που προέρχονται από φρέσκα ωάρια. Η κρυοσυντήρηση ωαρίων είναι εξαιρετικής σημασίας στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, ειδικά σε περιπτώσεις όπου είναι σχεδόν επιβεβλημένη όπως σε προγράμματα δωρεάς ωαρίων, σε περίπτωση απουσίας σπέρματος από τον σύζυγο, καθώς επίσης και σε περιπτώσεις θεραπείας καρκίνου και διατήρησης της γονιμότητας λόγω αυξημένης ηλικίας.

IMSI (ενδοκυτταροπλασματική έγχυση μοφολογικά επιλεγμένων σπερματοζωαρίων)

Η μέθοδος επιλογής σπέρματος περιλαμβάνει την μορφολογική εξέταση του σπέρματος με υψηλής ανάλυσης μικροσκόπιο περίπου 5 φορές καλύτερο από αυτό που χρησιμοποιείται έως τώρα.