Η εμβρυογένεση βρίσκεται στην εξαιρετικά ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την γέννηση των πρώτων παιδιών που προήλθαν από κυήσεις κατόπιν βιοψίας πολικών σωματίων και γενετικού ελέγχου των ωαρίων των ασθενών. Πρόκειται για δύσκολα ιατρικά και εμβρυολογικά περιστατικά με αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες σε άλλα κέντρα εξωσωματικής στη χώρα μας.

Η καινοτομία που εφαρμόσθηκε από την Εμβρυογένεση γι'αυτά τα περιστατικά εντοπίζεται στον γενετικό έλεγχο των ωαρίων με διαδικασία βιοψίας και των δυο πολικών σωματίων, έτσι ώστε να μεταφερθούν στις ασθενείς μόνο τα χρωμοσωμικώς φυσιολογικά έμβρυα που προήλθαν από χρωμοσωμικώς υγιή ωάρια.

Οι παραπάνω εγκυμοσύνες έχουν ήδη οδηγήσει στην γέννηση των πρώτων διδύμων και του πρώτου κοριτσιού από ασθενείς με επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής σε άλλα κέντρα της χώρας (Economou et al., 2011), στις οποίες μάλιστα είχε προταθεί ως μόνη επιλογή η χρήση δανεικών ωαρίων.

Οι ασθενείς αυτές κατάφεραν με την επαναστατική μέθοδο της βιοψίας και των δυο πολικών σωματίων και της χρωμοσωμικής ανάλυσης και των 23 χρωμοσωμάτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας, να γεννήσουν υγιέστατα νεογνά. Η τεχνική δε αυτή στην Εμβρυογένεση, εφαρμόζεται με μηχανικό τρόπο και όχι με χρήση Laser κάτι που, σύμφωνα με μελέτες (Macas et al., 2011), αποτελεί την ασφαλέστερη μέθοδο βιοψίας ωαρίων.

Καλούμε λοιπόν όλους τους ασθενείς με «βεβαρημένο» ιατρικό ιστορικό, με επαναλαμβανόμενες προσπάθειες εξωσωματικής, να επικοινωνήσουν με την Εμβρυογένεση προκειμένου να ενημερωθούν για την επαναστατική αυτή τεχνική που για πρώτη φορά εφαρμόζεται στη χώρα μας. Για κάποιους από εσάς μπορεί η εφαρμογή της μεθόδου να αποτελέσει το κλειδί για το πολυπόθητο αποτέλεσμα...

Βιβλιογραφία

1) K.A. Economou, D. Christopikou, E. Tsorva, H.E. Cazlaris, A.H. Handyside, S. Davies, M. Mastrominas. (2011). Pregnancy after polar body biopsy and DNA array comparative genomic hybridisation. Iatriki, 100(1): 58-61.
2) Macas E, Xie M, Schaufelberger S, Merki-Feld GS, Stiller R, Imthurn B. Vitrification of human single pronuclear oocytes following two approaches to polar body biopsy. Reprod Biomed Online. 2011;22(4):376-81.

Κωνσταντίνος Α. Οικονόμου M.Sc., C.C.E.
Κλινικός Εμβρυολόγος
Υπεύθυνος Βιοψίας Πολικών Σωματίων Εμβρυογένεσης