Νέα επαναστατική εξέταση για την Προεμφυτευτική Διάγνωση Χρωμοσωμικών Ανωμαλιών. Η ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΗ πρωτοστατεί και πάλι στην εφαρμογή μιας νέας και αξιόπιστης μεθόδου (array-CGH) για την ανάλυση όλων των χρωμοσωμάτων (46) στην Προεμφυτευτική διάγνωση εντός 12 ωρών, χρησιμοποιώντας μικροσυστοιχίες DNA (24sure) της εταιρείας Βluegnome.

ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ-EΞΕΤΑΣΗ 46 ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ.

Η ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΗ αναγγέλλει την εφαρμογή της επαναστατικής μεθόδου array-CGH στην προεμφυτευτική διάγνωση για την ανάλυση όλου του γονιδίωματος για ανωμαλίες χρωμοσωμάτων (αριθμητικές αλλά και δομικές).

Η εξέταση αυτή μπορεί να εφαρμοσθεί σε τρία στάδια κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη: (α) στα ωάρια, στα έμβρυα (β) την τρίτη ή (γ) την πέμπτη ημέρα (βλαστοκύστη) της in vitro ανάπτυξής τους.

Η μέθοδος array-CGH για την ανάλυση των χρωμοσωμικών ανωμαλιών μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός 12 ωρών με αξιοπιστία, έτσι ώστε όταν η τεχνική εφαρμόζεται στα ωάρια ή στα έμβρυα την τρίτη ημέρα της ανάπτυξής τους να μπορεί να γίνει η μεταφορά των φυσιολογικών εμβρύων δίχως κατάψυξη.

Μέχρι σήμερα η προεμφυτευτικός έλεγχος διεξάγονταν με την ανάλυση 9 από τα 23 ζεύγη χρωμοσωμάτων χρησιμοποιώντας την τεχνική FISH, η οποία συνεχίζει να εφαρμόζεται σε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις.

Η νέα μέθοδος μπορεί να εφαρμοσθεί ταυτόχρονα για την ανάλυση των χρωμοσωμικών ανωμαλιών και για την ανίχνευση των πιο κοινών μεταλλάξεων των πιο συχνών μονογονιδιακών νοσημάτων π.χ της β- θαλασσαιμίας και της ινοκυστικής νόσου στο ίδιο δείγμα (σε ένα και μόνο κύτταρο).

Ύστερα από τη γέννηση του πρώτου παιδιού στη χώρα το 1997, με τη μέθοδο της Προεμφυτευτικής Γενετικής Διάγνωσης με συνεργασία της ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ και του Εργαστήριου της Ιατρικής Γενετικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και με τα 14 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της PGD, μπορείτε να εμπιστευθείτε το επιστημονικό προσωπικό της Μονάδας για την επιτυχία της Εξωσωματικής Γονιμοποίησης και τη γέννηση ενός υγιούς παιδιού.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τμήμα Γενετικής της Εμβρυογένεσης.