Πρόκειται για μια μικρή επανάσταση στον τομέα της εξωσωματικής, καθώς μέχρι σήμερα η επιστήμη μάς έδινε τη δυνατότητα να καταψύχουμε μόνο έμβρυα (γονιμοποιημένα ωάρια), γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ηθικά διλήμματα αφού το τέλος τους είναι προδιαγεγραμμένο, πλέον μπορούμε να καταψύχουμε και ωάρια.

Είναι η τελευταία «λέξη» της επιστήμης σε ό,τι αφορά την τεχνική της εξωσωματικής γονιμοποίησης, είναι μία μέθοδος η οποία δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες να καταψύξουν ωάρια και να τα έχουν ως εφεδρεία. Να μπορούν δηλαδή να τα χρησιμοποιήσουν έπειτα από κάποιο χρονικό διάστημα, όποτε επιθυμούν ή είναι σε θέση να αποκτήσουν παιδί.