Μια νέα καινοτομία που πηγάζει από την Εμβρυογένεση έρχεται να προστεθεί στο «οπλοστάσιο» της κλινικής μας αλλά και της αναπαραγωγικής ιατρικής γενικότερα: ο κλινικός εμβρυολόγος της μονάδος Δρ. Κωνσταντίνος Α. Οικονόμου, στα πλαίσια της διδακτορικής του διατριβής που εκπονήθηκε στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών κατάφερε να αναπτύξει ένα νέο πρωτόκολλο διέγερσης των ωαρίων που δεν έχουν γονιμοποιηθεί κατόπιν ICSI. Με την χρήση δυο παραγόντων, του ιονοφόρου διαύλου ασβεστίου A23187 και του αυξητικού παράγοντα GM-CSF, ωάρια που δεν είχαν γονιμοποιηθεί 18 ώρες κατόπιν ICSI, ενεργοποιήθηκαν εμφανίζοντας φυσιολογική γονιμοποίηση, εξελίχθηκαν σε εξαιρετικά έμβρυα σταδίου βλαστοκύστης, ενώ η γενετική τους υγεία διαπιστώθηκε με την ανεκτίμητη συνδρομή και βοήθεια του τμήματος γενετικής της κλινικής μας. Τα έμβρυα που προκύπτουν με την εφαρμογή του εν λόγω πρωτοκόλλου μπορούν να οδηγήσουν δυνητικά σε γεννήσεις υγειών παιδιών και το πρωτόκολλο μπορεί να εφαρμοσθεί σε ασθενείς με αναπάντεχη ολική ή μερική αποτυχία γονιμοποίησης κατόπιν ICSI.

Konstantinos Oikonomou

Τα αποτελέσματα της έρευνας του Δρ. Οικονόμου δημοσιεύθηκαν στο έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Journal of Assisted Reproduction and Genetics, ενώ για την εν λόγω μελέτη απονεμήθηκε στον Δρ. Οικονόμου Διδακτορικός Τίτλος από την Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ολόκληρη η δημοσίευση της ανακάλυψης του πρωτοκόλλου ενεργοποίησης παρατίθεται παρακάτω.

Δρ. Οικονόμου_Πρωτόκολλο ενεργοποίησης των μη γονιμοποιημένων ωαρίων