Ο κ. Καραμαλέγκος Χρήστος, Εμβρυολόγος, Υπεύθυνος Αιματολογικών Ελέγχων & Έρευνας και Ανάπτυξης στην Εμβρυογένεση, θα παρευρεθεί στο 33ο Ετήσιο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας (ESHRE).

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Γενεύη της Ελβετίας από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου 2017.

 Geneva_1.png