Συμβουλευτική για χρήση δανεικών ωαρίων - εμβρύων, σπερματος δότη και παρένθετη μητρότητα

Στις περιπτώσεις στις οποίες το ζευγάρι ή η ασθενής χρησιμοποιεί δανεικά ωάρια/έμβρυα, σπέρμα δότη ή καταφεύγει στην παρένθετη μητρότητα, η ανάγκη για συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη είναι μεγαλύτερη.

Και αυτό γιατί η χρήση ξένου γενετικού υλικού ή/και η κυοφορία από μία άλλη γυναίκα δημιουργεί έντονα συναισθήματα, συχνά αντικρουόμενα, σχετικά με τον τρόπο απόκτησης παιδιού.

Η συμβουλευτική σε αυτή την περίπτωση αποσκοπεί στο να βοηθήσει τον σύντροφο που δεν μπορεί να συμβάλει με το δικό του γενετικό υλικό να αποδεχτεί το γεγονός ότι δεν θα είναι βιολογικός γονιός του παιδιού που θα γεννηθεί και να μπορέσει ταυτόχρονα να «αγκαλιάσει» τον ρόλο του ως γονιού του παιδιού του ακόμα και αν η βιολογική διάσταση της πατρότητας ή της μητρότητας απουσιάζει.

Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται δανεικά έμβρυα, αυτή η ψυχική επεξεργασία πρέπει να γίνει και από τα δύο μέλη του ζευγαριού μια που και οι δύο καλούνται να «οικειοποιηθούν» το παιδί που θα γεννηθεί και να το αναγνωρίσουν ως ψυχικά δικό τους παιδί.

Επίσης, στην περίπτωση της παρένθετης μητρότητας που μπορεί να εγείρει στη γυναίκα συναισθήματα ζήλιας, εξάρτησης και κατωτερότητας απέναντι στην παρένθετη μητέρα, αλλά και ενοχής ότι παίρνει το «παιδί μιας άλλης», η συμβουλευτική θα βοηθήσει την μέλλουσα μητέρα να εκφράσει ελεύθερα αυτά τα συναισθήματα που είναι απολύτως λογικό να νιώθει, να έχει μία καλή επικοινωνία με την παρένθετη μητέρα και να προετοιμαστεί ψυχολογικά για την γέννηση του παιδιού της.

«Όλες οι υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής παρέχονται από τη μονάδας μας σε ένα πλαίσιο εμπιστευτικότητας και ασφάλειας, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.»