Η συνεργάτης της ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ κα Λυγερή Δούκα είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία των φακέλων και την συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και εξετάσεων που κατατίθενται στην επιτροπή του ΕΟΠΥΥ.

Ο ρόλος της είναι να βοηθά όλα τα ζευγάρια που μας επισκέπτονται έτσι ώστε να πάρουν την έγκριση από την επιτροπή του ΕΟΠΥΥ, εύκολα και γρήγορα.

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΓΙΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ