Πρωτόκολλα Διέγερσης

Στην Εξωσωματική Γονιμοποίηση χρησιμοποιούμε βασικά δύο πρωτόκολλα:

  • το επίμηκες που διαρκεί περίπου ένα μήνα και
  • το σύντομο που διαρκεί 15 ημέρες περίπου.

Στο επίμηκες πρωτόκολλο η έναρξη του αναλόγου (Suprefact/Daronda/Arvekap) γίνεται την 21η ή την 1η μέρα του κύκλου. Οι πρώτες δύο εβδομάδες αφορούν τη χορήγηση μόνο του αναλόγου ενώ στις τελευταίες δύο εβδομάδες προστίθεται το φάρμακο διέγερσης (Gonal-F, Puregon, Altermon, Menogon, Menopur, Merional) χωρίς τη διακοπή του αναλόγου.

Στο σύντομο πρωτόκολλο, η έναρξη γίνεται απαραίτητα την 1η μέρα του κύκλου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ανάλογο (Suprefact/Daronda/Arvekap) είντε ανταγωνιστής (Cetrotide, Ofgalutran). Πριν την έναρξη του βραχέως πρωτοκόλλου προηγείται ένα κολπικό υπερηχογράφημα για τον αποκλεισμό παρουσίας ωοθηκικών κύστεων.

Ο γιατρός της Μονάδας θα σας συστήσει το πλέον ενδεδειγμένο πρωτόκολλο για σας, λαμβάνοντας υπ'όψιν το ιστορικό, την ηλικία, την απάντηση των ωοθηκών σε προηγούμενες προσπάθειες κλπ.

Τα τελευταία χρόνια τόσο εμείς στην Εμβρυογένεση όσο και διεθνώς έχουμε υιοθετήσει το σύντομο πρωτόκολο με τον ανταγωνιστή που είναι πολύ φιλικό και εξ ίσου αποτελεσματικό με το μακρύ. Η διάρκεια του είναι μόνο 10-12 ημέρες με πολύ λιγότερες ενέσεις.