Το πρόγραμμα προβλέπει την τακτική παρακολούθηση υπερηχογραφικά και ορμονικά της πρόκλησης πολλαπλής ωορρηξίας. Έτσι για υπερηχογράφημα και μέτρηση οιστραδιόλης πρέπει να είσθε – όποτε σας ζητηθεί αυτό απαραίτητα στην Μονάδα 7.00 – 9.00 πμ. Μετά τις 9.00 πμ αδυνατούμε να έχουμε αποτελέσματα οιστραδιόλης έγκαιρα το ίδιο μεσημέρι, με αποτέλεσμα να μπαίνει σε δοκιμασία η όλη προσπάθεια.

Επειδή για εμάς είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε λεπτομέρειες, μπορείτε να ανατρέξετε στις αντίστοιχες κατηγορίες ώστε να αντλήσετε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με: