Η διαδικασία της ωοληψίας γίνεται σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου με ενδοφλέβια αναλγησία μικρής διάρκειας (10-15 λεπτά), χωρίς απώλεια συνείδησης και φυσικά χωρίς άλγος. Μετά από παρέλευση 30-60 λεπτών από την ολοκλήρωση της ωοληψίας, η ασθενής είναι έτοιμη να αποχωρίσει από τη Μονάδα.

Το σπέρμα λαμβάνεται την ημέρα της ωοληψίας. Κατά την επεξεργασία του σπέρματος, απομονώνεται ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός σπερματοζωαρίων με καλή μορφολογία και ταχύτατη γραμμική κινητικότητα. Συνήθως, το ποσοστό γονιμοποίησης των ωαρίων, κυμαίνεται στο 60%.

Στο πλαίσιο των εξετάσεων που γίνονται πριν ξεκινήσει το ζευγάρι πρόγραμμα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης, ο άνδρας κάνει μια ειδική εξέταση, που ονομάζεται σπερμοδιάγραμμα.

Πρόκειται για την ίσως πιο σημαντική εξέταση εκτίμησης γονιμότητας του άνδρα. Μέσω της εξέτασης, ελέγχονται τόσο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σπέρματος (όπως για παράδειγμα η κινητικότητα και η μορφολογία των σπερματοζωαρίων) όσο και τα ποσοτικά (όγκος σπέρματος, αριθμός σπερματοζωαρίων) καθώς και κάποιες άλλες παράμετροι.

Με αυτό τον τρόπο, οι ειδικοί μπορούν να εντοπίσουν και εν συνεχεία να αντιμετωπίσουν πιθανά προβλήματα.