Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ένα ζευγάρι, πριν την έναρξη του προγράμματος Εξωσωματικής Γονιμοποίησης, πρέπει να υποβληθεί σε κάποιους συγκεκριμένους βασικούς αιματολογικούς και ορμονολογικούς ελέγχους. Οι εξετάσεις αυτές μπορουν να γίνουν μέσω της Εμβρυογένεσης με το ταμείο σας. Οι απαντήσεις συνήθως είναι διαθέσιμες εντός 2 ημερών και η παραλαβή τους γίνεται 12μμ-14μμ καθημερινά. 

Ανάλογα με το ιστορικό του ζευγαριού, αν υπάρχουν περαιτέρω προβλήματα υγείας, τότε διενεργούνται πιο εξειδικευμένες εξετάσεις. Από τη στιγμή που θα ολοκληρωθούν οι εργαστηριακοί έλεγχοι και αξιολογηθούν τα αποτελέσματα, το ζευγάρι, εάν και εφόσον τα αποτελέσματά αυτά τους το επιτρέπουν, μπορεί να προχωρήσει σε πρόγραμμα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης.