Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση - PGS

H εφαρμογή της προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης ή αλλιώς Preimplantation Genetic Diagnosis, PGD στην ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΗ.