Καλλιέργεια - Εμβρυομεταφορά Βλαστοκύστης

Τα τελευταία χρόνια, η πρόοδος της τεχνολογίας στο εμβρυολογικό εργαστήριο επέτρεψε την παράταση της παραμονής των εμβρύων στο περιβάλλον του εργαστηρίου έως και την 5η - 6η ημέρα.

Τα πιθανά πλεονεκτήματα της εμβρυομεταφοράς κατά την 5η ημέρα είναι αρκετά.

  • Οι βλαστοκύστεις οδηγούν συχνότερα σε εγκυμοσύνη διότι όσο περισσότερο μένουν τα έμβρυα στο εργαστήριο, τόσο ξεδιαλύνει το τοπίο σχετικά με το ποια από αυτά είναι και τα καλύτερα.
  • Το εσωτερικό της μήτρας είναι πιο σύγχρονο με το στάδιο εξέλιξης του εμβρύου
  • Με τη χρήση της εμβρυοσκόπησης και την λεπτομερή παρατήρηση της εξελικτικής πορείας των εμβρύων ως το στάδιο της βλαστοκύστης, μπορει να γίνει ακομα καλύτερη επιλογή των εμβρύων με τις μεγαλύτερες πιθανότητες εμφύτευσης.

Πάντα όμως, υπάρχει η περίπτωση κανένα από τα έμβρυα να μην καταφέρει να φθάσει στο στάδιο της βλαστοκύστης, με συνέπεια τον τερματισμό του κύκλου θεραπείας χωρίς να υπάρξει εμβρυομεταφορά. Μόνο μια γυναίκα που έχει αρκετά καλά έμβρυα στην 3η ημέρα έχει νόημα να περιμένει μέχρι την 5η και εφόσον το εργαστήριο έχει την εμπειρία στην παρατεταμένη καλλιέργεια εμβρύων.