Το ειδικό σύστημα EmbryoScopeTM αποτελείται από έναν ειδικό κλίβανο με συνθήκες μεγάλης ακριβείας ώστε να αναπτύσσονται τα έμβρυα στο καλύτερο δυνατό περιβάλλον. Επιπλέον είναι συνδεδεμένο με ένα ευαίσθητο σύστημα κάμερας που καταγράφει τη συνεχή πορεία του εμβρύου. Η ποσότητα του φωτός που περνάει από τα έμβρυα κατά την φωτογράφισή τους έχει ληφθεί υπ' όψιν ώστε να είναι η ελάχιστη δυνατή ώστε να μην επηρεάζει την ανάπτυξη τους.

Εμβρυοσκόπηση

Έτσι κάθε έμβρυο εκτίθεται για ένα μιλιδευτερόλεπτο κάθε 20 λεπτά καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του.

Η χρήση του EmbryoScopeTM βελτιώνει την εκτίμηση και επιλογή των εμβρύων διότι καταγράφει την πορεία της ανάπτυξής τους από την στιγμή της γονιμοποίησης ως την εμβρυομεταφορά.

Εμβρυοσκόπηση

Αυτή η ικανότητα μας βοηθάει να παρατηρούμε πληροφορίες στην εξέλιξη του εμβρύου τις οποίες χάνουμε ακολουθώντας τα πρωτόκολλα ρουτίνας.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν ειδικούς χρόνους στους οποίους περιμένουμε να συμβούν σημαντικά γεγονότα στην ανάπτυξη των εμβρύων, μπορούμε να κρίνουμε αν αυτό το έμβρυο είναι ικανό να μας οδηγήσει σε πιθανή εγκυμοσύνη.

1ο βραβείο στο Παγκόσμιο Συνέδριο Γονιμότητας (ESHRE), Κωνσταντινούπολη 2010, για την καλύτερη επιστημονική εργασία.