Η Εξωσωματική γονιμοποίηση με χρήση δανικών ωαρίων αφορά γυναίκες που στερούνται δικά τους ωάρια λόγω εμμηνόπαυσης. Είναι μία τεκμηριωμένη επιστημονικά διαδικασία με εξαιρετικά αποτελέσματα που σε εξειδικευμένες μονάδες τα ποσοστά επιτυχίας είναι πάνω από 50%. 

Στη Μονάδα μας εφαρμόζουμε την τεχνική αυτή για περισσότερα από 20 χρόνια με εξαιρετικά αποτελέσματα και μέσα σε πλαίσιο υπευθυνότητας και εφαρμογής ιδιαίτερα αυστηρών επιστημονικών και ηθικών κριτηρίων.

Με βάση την Ελληνική Νομοθεσία που ισχύει από το 2005 οι δότριες είναι υγιείς Ελληνίδες γυναίκες κάτω των 35 ετών που στα πλαίσια δικής τους προσπάθειας και εθελοντικής προσφοράς ή μερισμού (eggsharing) ωαρίων, ανωνύμως συγκατατίθενται στην προσφορά συγκεκριμένου αριθμού ωαρίων.

Οι δότριες δίνουν ένα λεπτομερές ατομικό και οικογενειακό ιστορικό και ελέγχονται για

  • μεταδοτικά νοσήματα (ηπατίτιδα, AIDS, σύφιλη κτλ),
  • αιματολογικά νοσήματα (μεσογειακή αναιμία, κυστική ίνωση),
  • ύπαρξη χρωμοσωμικών ανωμαλιών με καρυότυπο.

Τα εξωτερικά χαρακτηριστικά επίσης προσομοιάζονται μεταξύ των δύο γυναικών.

Η δέκτρια ωαρίων θα πρέπει θα πρέπει να ελεχθεί για το καλώς έχειν της μήτρας της και να γίνει η κατάλληλη ορμονική προετοιμασία της μήτρας για την υποδοχή των εμβρύων. Ο χρόνος αναμονής για την εξεύρεση ωαρίων είναι μεταξύ 1-3 μήνες.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας.