Τα τελευταία χρόνια, η πρόοδος της τεχνολογίας στο εμβρυολογικό εργαστήριο επέτρεψε την παράταση της παραμονής των εμβρύων στο περιβάλλον του εργαστηρίου έως και την 5η - 6η ημέρα.
Τα πιθανά πλεονεκτήματα της εμβρυομεταφοράς κατά την 5η ημέρα είναι αρκετά.


εμβρυομεταφορά βλαστοκύστης
• Οι βλαστοκύστεις οδηγούν συχνότερα σε εγκυμοσύνη διότι όσο περισσότερο μένουν τα έμβρυα στο εργαστήριο, τόσο ξεδιαλύνει το τοπίο σχετικά με το ποια από αυτά είναι και τα καλύτερα.
• Το εσωτερικό της μήτρας είναι πιο σύγχρονο με το στάδιο εξέλιξης του εμβρύου
• Με τη χρήση της εμβρυοσκόπησης και την λεπτομερή παρατήρηση της εξελικτικής πορείας των εμβρύων ως το στάδιο της βλαστοκύστης, μπορει να γίνει ακομα καλύτερη επιλογή των εμβρύων με τις μεγαλύτερες πιθανότητες εμφύτευσης .

Πάντα όμως, υπάρχει η περίπτωση κανένα από τα έμβρυα να μην καταφέρει να φθάσει στο στάδιο της βλαστοκύστης, με συνέπεια τον τερματισμό του κύκλου θεραπείας χωρίς να υπάρξει εμβρυομεταφορά. . Μόνο μια γυναίκα που έχει αρκετά καλά έμβρυα στην 3η ημέρα έχει νόημα να περιμένει μέχρι την 5η και εφόσον το εργαστήριο έχει την εμπειρία στην παρατεταμένη καλλιέργεια εμβρύων.