Εμβρυολογία

Στη συνήθη πρακτική της εξωσωματικής γονιμοποίησης, τοποθετούμε μαζί σπέρμα και ωάρια, ώστε ένα σπερματοζωάριο να καταφέρει να διεισδύσει στο ωάριο και να το γονιμοποιήσει. Όταν το σπέρμα παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα (αριθμητικά ή μορφολογικά), υπάρχει ο φόβος να μην υπάρξει γονιμοποίηση, λόγω της αδυναμίας του σπέρματος να διεισδύσει στο ωάριο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, διαλέγουμε υγιή σπερματοζωάρια κάτω από το μικροσκόπιο και με μια ειδική βελόνα τρυπάμε το τοίχωμα του ωάριου εισάγοντας το σπερματοζωάριο. Την επόμενη μέρα περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη και ποιότητα των εμβρύων.

IMSI (ενδοκυτταροπλασματική έγχυση μοφολογικά επιλεγμένων σπερματοζωαρίων)

Η μέθοδος επιλογής σπέρματος περιλαμβάνει την μορφολογική εξέταση του σπέρματος με υψηλής ανάλυσης μικροσκόπιο περίπου 5 φορές καλύτερο από αυτό που χρησιμοποιείται έως τώρα.

 Τα τελευταία χρόνια, η πρόοδος της τεχνολογίας στο εμβρυολογικό εργαστήριο επέτρεψε την παράταση της παραμονής των εμβρύων στο περιβάλλον του εργαστηρίου έως και την 5η - 6η ημέρα.
Τα πιθανά πλεονεκτήματα της εμβρυομεταφοράς κατά την 5η ημέρα είναι αρκετά.

Το ειδικό σύστημα EmbryoScopeTM αποτελείται από έναν ειδικό κλίβανο με συνθήκες μεγάλης ακριβείας ώστε να αναπτύσσονται τα έμβρυα στο καλύτερο δυνατό περιβάλλον. Επιπλέον είναι συνδεδεμένο με ένα ευαίσθητο σύστημα κάμερας που καταγράφει τη συνεχή πορεία του εμβρύου. Η ποσότητα του φωτός που περνάει από τα έμβρυα κατά την φωτογράφισή τους έχει ληφθεί υπ' όψιν ώστε να είναι η ελάχιστη δυνατή ώστε να μην επηρεάζει την ανάπτυξη τους.

Η κατάψυξη σπέρματος συνήθως γίνεται για :

  • αντιμετώπιση άνδρικού παράγοντα υπογονιμότητας λόγω ολιγοσπερμίας
  • αντιμετώπιση περιπτώσεων δυσκολίας παραγωγής σπέρματος είτε λογω απουσίας ειτε λογω ψυχολογικής επιβάρυνσης την ημέρα της ωοληψιας,
  • διατήρηση σπερματος έπειτα απο βιοψιά όρχεων (TESE).
  • διατήρηση γονιμότητας σε άνδρες που πρόκειται να υποβληθούν σε χημειοθεραπεία.

H ανάπτυξη εμβρύων με χρήση κρυοσηντηρημένων ωαρίων με την τεχνική της υαλοποίησης, είναι εξίσου αποτελεσματική όσο και των εμβρύων που προέρχονται από φρέσκα ωάρια. Η κρυοσυντήρηση ωαρίων είναι εξαιρετικής σημασίας στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, ειδικά σε περιπτώσεις όπου είναι σχεδόν επιβεβλημένη όπως σε προγράμματα δωρεάς ωαρίων, σε περίπτωση απουσίας σπέρματος από τον σύζυγο, καθώς επίσης και σε περιπτώσεις θεραπείας καρκίνου και διατήρησης της γονιμότητας λόγω αυξημένης ηλικίας.