Κατάψυξη Σπέρματος

Η κατάψυξη σπέρματος συνήθως γίνεται για :

  • αντιμετώπιση άνδρικού παράγοντα υπογονιμότητας λόγω ολιγοσπερμίας
  • αντιμετώπιση περιπτώσεων δυσκολίας παραγωγής σπέρματος είτε λογω απουσίας ειτε λογω ψυχολογικής επιβάρυνσης την ημέρα της ωοληψιας,
  • διατήρηση σπερματος έπειτα απο βιοψιά όρχεων (TESE).
  • διατήρηση γονιμότητας σε άνδρες που πρόκειται να υποβληθούν σε χημειοθεραπεία.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η κατάψυξη του δείγματος πραγματοποιείται με τη χρήση κατάλληλων κρυοπροστατευτικων ουσιών (cryoprotectants) που ως στόχο έχουν να προστατεύουν τα σπερματοζωάρια απο την διαδικασία της κατάψυξης. Το κατεψυγμένο δείγμα μπορεί να διατηρηθεί και να χρησιμοποιηθεί για μελλοντικές προσπάθειες εξωσωματικής χωρις χρονικό περιορισμό.