Εξέταση Οξείδωσης Σπέρματος Ο ανδρικός παράγοντας υπογονιμότητας ευθύνεται για το 20-30% των περιπτώσεων που καταφεύγουν σε θεραπείες υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Η βασική εξέταση σπέρματος περιλαμβάνει αξιολόγηση του όγκου, της συγκέντρωσης, και κινητικότητα των σπερματοζωαρίων.

Παρόλα αυτά αυτή η βασική ανάλυση δεν καταφέρνει να εντοπίσει έως και το 50% των περιπτώσεων που μπορεί να σχετίζεται με ανδρική υπογονιμότητα και άρα χρειάζεται περισσότερο συστηματική ανάλυση.

Η ανδρική υπογονιμότητα μπορεί να σχετίζεται με χαμηλή παραγωγή σπερματοζωαρίων, ανώμαλη λειτουργία του σπέρματος ή σε παρεμπόδιση της απελευθέρωσης των σπερματοζωαρίων κατά την εκσπερμάτωση.

Ένας από τους λόγους που συχνά δεν γίνεται διάγνωση του προβλήματος, είναι γιατί μπορεί να
υποβόσκει πρόβλημα ακόμα και αν όλες οι ανωτέρω παράμετροι του σπέρματος παρουσιάζονται φυσιολογικοί.

Συχνά, η παρουσία ελεύθερων ριζών στο σπέρμα (Reactive Oxygen Species-ROS) μπορεί να προκαλεί βλάβες στην σωστή λειτουργία του σπέρματος, και η διάγνωση απαιτεί πιο ειδικές εξετάσεις. Η βλάβη που προκαλείται από ελεύθερες ρίζες ονομάζεται οξείδωση του σπέρματος (οξειδωτικό στρες).

Η ανάλυση του οξειδωτικού Στρες στο σπέρμα –MiOXSYS είναι μια βιοχημική ανάλυση που μετρά με μεγάλη ακρίβεια την παρουσία ελεύθερων ριζών στο σπέρμα. Με αυτόν τον τρόπο καθορίζεται η αιτία που δημιουργεί πρόβλημα στην δυναμική του σπέρματος. Η παρουσία λευκοκυττάρων στο σπέρμα (που υποδεικνύουν μια συχνά ασυμπωματική φλεγμονή) συνδέονται με αυξημένα επίπεδα οξειδωτικού στρες και σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να γίνεται καλλιέργεια σπέρματος για να διαλευκανθεί η αιτία της φλεγμονής, τυχών παρουσία παθογόνου μικροοργανισμού, και να δοθεί κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.

Ο έλεγχος οξειδωτικού στρες ενδείκνυται στις ακόλουθες ομάδες:

  • Άντρες με επιβαρυμένο τρόπο ζωής (π.χ. κάπνισμα, διατροφικές συνήθειες, έλλειψη ή υπερβολική άσκηση)
  • Zευγάρια με ιστορικό βιοχημικών κυήσεων ή αποτυχημένων προσπαθειών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
  • Άντρες με λοιμώξεις του αναπαραγωγικού συστήματος (π.χ. προστατίτιδα)
  • Σε άντρες με ολιγοασθενοσπερμία