Ανδρολογικό Εργαστήριο

Εξέταση Οξείδωσης Σπέρματος

Κατακερματισμός DNA στο σπέρμα

Κατάψυξη Σπέρματος

Λήψη Σπέρματος από Βιοψία Όρχεως (TESE)