Η Εμβρυογενεση παρέχει όλες τις σύγχρονες τεχνικές στον τομέα της εξωσωματικής γονιμοποίησης μέσα σε ένα ζεστό και οικογενειακό περιβάλλον.

Οι εργαστηριακοί χώροι μας περιλαμβάνουν υπερσύγχρονα εργαστήρια που προσφέρουν όλες τις τεχνικές στο τομέα της εμβρυολογίας, ανεξάρτητο τμήμα γενετικής, όπως και τμήμα κατάψυξης σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων με την τεχνική της υαλοποίησης, όπως και τμήμα υστεροσκοπήσεων.

Συνοπτικά, μπορείτε να βρείτε όλες τις παρακάτω υπηρεσίες:

Γενετική
Προεμφυτευτική γενετική διάγνωση (ΠΓΔ) μονογονιδιακών νοσημάτων
Προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος ανευπλοειδιών για 23 ζεύγη χρωμοσωμάτων
ΠΓΔ σε φορείς δομικών χρωμοσωμικών ανωμαλιών
Ανάλυση ανευπλοειδιών στο σπέρμα
Κατακερματισμός DNA στο σπέρμα
Aπόπτωση σπέρματος

Εμβρυολογία
Μικρογονιμοποίηση Ωαρίων (ICSI)
Μικρογονιμοποίηση Ωαριων με IMSI
Εμβρυομεταφορά Βλαστοκύστεων
Εμβρυοσκόπηση
Κατάψυξη Σπέρματος
Κατάψυξη Ωαρίων και Εμβρύων
Τεχνητή Ωρίμανση Ωαρίων (IVM)

Ιατρική - Γυναικολογία
Διαγνωστική και Χειρουργική Λαπαροσκόπηση
Διαγνωστική και Χειρουργική Υστεροσκόπηση
Πρόκληση Ωορρηξίας και Ενδομητρική Σπερματέγχυση
Λήψη Σπέρματος από Βιοψία Όρχεως (TESE)
Λήψη σπέρματος από επιδυδιμίδα (MESA)