Είναι δύσκολο να μείνετε έγκυος λόγω κακής ποιότητας σπέρματος;

Το ποσοστό των ανευπλοειδιών στα σπερματοζωάρια ανδρών με βαριά μορφή ολιγοζωοσπερμία (<5 εκ. σπερματοζωάρια /ml) ή στο υλικό βιοψίας όρχεων είναι υψηλό με αποτέλεσμα τα έμβρυα που δημιουργούνται στο εργαστήριο να παρουσιάζουν αυξημένο ποσοστό χρωμοσωμικών ανωμαλιών. Η συχνότητα των χρωμοσωμικών ανωμαλιών στα έμβρυα σε ζευγάρια με αντρικό παράγοντα κυμαίνεται στο 55-60%. Ο ΠΓΕ προσφέρεται ως λύση συμβάλλοντας τόσο στη μείωση του υψηλού κινδύνου κύησης με χρωμοσωμικές ανωμαλίες όσο και στην ομαλή εξέλιξη της εγκυμοσύνης.