Είχατε εγκυμοσύνη με χρωμοσωμική ανωμαλία;

Ο κίνδυνος κύησης εμβρύου με χρωμοσωμικές ανωμαλίες αυξάνεται σημαντικά καθώς αυξάνεται η ηλικία της υποψήφιας μητέρας, όπως προαναφέρθηκε. Μια γυναίκα όμως που έχει ήδη στο ιστορικό της κύηση με χρωμοσωμικές ανωμαλίες έχει πιθανότητες να εμφανίσει το ίδιο πρόβλημα σε μια επόμενη εγκυμοσύνη, ανεξάρτητα από την ηλικία της. Ο ΠΓΕ μειώνει την πιθανότητα κύησης ενός εμβρύου με χρωμοσωμικές ανωμαλίες σε μια επόμενη προσπάθειά ενώ παράλληλα αυξάνει την πιθανότητα γέννησης υγιούς παιδιού.