Οι πρωτιές της Εμβρυογένεσις

Το 1995 γεννιέται το πρώτο παιδί μετά από μικρογονιμοποίηση σπέρματος (ICSI), χάρη στις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 'Εμβρυογένεσις'.

Το 1992 γεννιέται το πρώτο παιδί μετά από κατάψυξη-απόψυξη εμβρύου, με τη βοήθεια του ιατρικού προσωπικού της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 'Εμβρυογένεσις'.