Οι πρωτιές της Εμβρυογένεσις

Η εμβρυογένεση βρίσκεται στην εξαιρετικά ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την γέννηση των πρώτων παιδιών που προήλθαν από κυήσεις κατόπιν βιοψίας πολικών σωματίων και γενετικού ελέγχου των ωαρίων των ασθενών. Πρόκειται για δύσκολα ιατρικά και εμβρυολογικά περιστατικά με αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες σε άλλα κέντρα εξωσωματικής στη χώρα μας.

Νέα επαναστατική εξέταση για την Προεμφυτευτική Διάγνωση Χρωμοσωμικών Ανωμαλιών. Η ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΗ πρωτοστατεί και πάλι στην εφαρμογή μιας νέας και αξιόπιστης μεθόδου (array-CGH) για την ανάλυση όλων των χρωμοσωμάτων (46) στην Προεμφυτευτική διάγνωση εντός 12 ωρών, χρησιμοποιώντας μικροσυστοιχίες DNA (24sure) της εταιρείας Βluegnome.

Πρόκειται για μια μικρή επανάσταση στον τομέα της εξωσωματικής, καθώς μέχρι σήμερα η επιστήμη μάς έδινε τη δυνατότητα να καταψύχουμε μόνο έμβρυα (γονιμοποιημένα ωάρια), γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ηθικά διλήμματα αφού το τέλος τους είναι προδιαγεγραμμένο, πλέον μπορούμε να καταψύχουμε και ωάρια.

Το 1996 γεννιέται το πρώτο παιδί μετά από βιοψία όρχεως (TESE), χάρη στις προσπάθεις και τις πρωτοποριακές μεθόδους του ιατρικού προσωπικού της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 'Εμβρυογένεσις'.