Παπαδοπούλου Μαρία Μάμαλη Αρετή Ντούσια Μαριάννα  Στυλιαρά Μαρία

Παπαδοπούλου Μαρία
Προϊσταμένη Τμήματος
Απόφοιτος Τμήματος Μαιευτικής
Τ.Ε.Ι. Αθηνών

Μάμαλη Αρετή
Απόφοιτος Τμήματος Νοσηλευτικής
Τ.Ε.Ι Λαμίας


Ντούσια Μαριάννα

Απόφοιτος Τμήματος Νοσηλευτικής του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού


 Στυλιαρά Μαρία
Απόφοιτος Τμήματος Νοσηλευτικής
Τ.Ε.Ι. Αθηνών

  Θεοφιλοπούλου Γεωργία  Νίκη Ζαχαριουδάκη Ντούσια Χαρά 
Θεοφιλοπούλου Γεωργία
Απόφοιτος Τμήματος Μαιευτικής
Τ.Ε.Ι. Αθηνών
Νίκη Ζαχαριουδάκη
Απόφοιτος Τμήματος Μαιευτικής
Τ.Ε.Ι. Αθηνών
Ντούσια Χαρά
Απόφοιτος Τμήματος Νοσηλευτικής του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
Λιάππη Κική    Lygeri Douka
Λιάππη Κική
Βοηθός Ιατρικών & Βιολογικών Εργαστηρίων
   Λυγερή Δούκα
Βοηθός Ιατρικών & Βιολογικών Εργαστηρίων