Κέλλυ Σαββίδη   Βερονίκ Λε Μπορν  Μαρία Βερτοπούλου

Κέλλυ Σαββίδη
Προϊσταμένη Γραμματείας

(Από το 1992)

 Βερονίκ Λε Μπορν
Γραμματεία

(Από το 2000)

Μαρία Βερτοπούλου
Γραμματεία

(Από το 2003)

Κονταράτου Μαρία   Τέσσυ Σαββίδη

 Κονταράτου Μαρία
Γραμματεία

(Από το 2006)

 

Τέσσυ Σαββίδη
Γραμματεία &
Βοηθός Λογιστηρίου
(Από το 2006)