Τσορβά Ερικαίτη

Πτυχίο στη Μοριακή Γενετική, 2004 (B.Sc. in Μοlecular Genetics, 2.2), Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Royal Holloway, Hνωμένο Βασίλειο. Αναγνώριση και αντιστοιχία με το πτυχίο Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής  του Δ.Π.Θ.
Mεταπτυχιακός τίτλος στην Μοριακή Γενετική του Ανθρώπου, 2005 (M.Sc.in Human Molecular Genetics), Πανεπιστήμιο του Λονδίνου , Ιmperial college, Hνωμένο Βασίλειο. Αναγνώριση τίτλου από ΔΙΚΑΤΣΑ.

Υποψήφια Διδάκτωρ της Ιατρικής Γενετικής, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Eργαστηριακή εμπειρία (8έτη) στην ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΗ με εξειδίκευση στον Προεμφυτευτικό Γενετικό Έλεγχο Χρωμοσωμικών Ανωμαλιών. FISH (καλλιεργημένα λεμφοκύτταρα από περιφερικό αίμα, σπέρμα, βλαστομερίδια,), PCR, arrayCGH στο επίπεδο του ενός κυττάρου, Εξέταση κατακερματισμού του DNA στα σπερματοζωάρια με την ανάλυση SCD, μικροχειρισμός εμβρύων και γαμετών, κυτταροκαλλιέργειες.

Μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Προεμφυτευτικής Διάγνωσης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ανθρώπινης Αναπαραγωγής. Έχει παρουσιάσει εργασίες σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια ενώ παράλληλα έχει συμμετάσχει σε ελληνικά και ξένα περιοδικά.