Χριστόπικου ΔήμητραΠτυχίο στη Γενετική, 1999 (B.Sc. in Genetics, 2.1), Πανεπιστήμιο του Cardiff, Hνωμένο Βασίλειο. Αναγνώριση και αντιστοιχία με το πτυχίο Βιολογίας του Α.Π.Θ.
Mεταπτυχιακός τίτλος στην Ιατρική Γενετική και την Ανοσολογία (M.Sc.in Medical Genetics with Immunology), Πανεπιστήμιο του Brunel, 2000, Hνωμένο Βασίλειο. Αναγνώριση τίτλου από ΔΙΚΑΤΣΑ.
Διδάκτωρ της Ιατρικής Γενετικής, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Δημιούργησε το τμήμα Γενετικής στη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΗ με εξειδίκευση στον Προεμφυτευτικό Γενετικό Έλεγχο Χρωμοσωμικών Ανωμαλιών (τεχνικές στο επίπεδο του ενός κυττάρου) από το 2003 έως σήμερα.

Εργαστηριακή Εμπειρία (14 έτη), FISH (καλλιεργημένα λεμφοκύτταρα από περιφερικό αίμα, σπέρμα, πολικά σωμάτια, βλαστομερίδια, βλαστοκύστη), PCR, arrayCGH στο επίπεδο του ενός κυττάρου,  εξέταση κατακερματισμού του DNA στα σπερματοζωάρια με την ανάλυση SCD,  μικροχειρισμός εμβρύων και γαμετών, κυτταροκαλλιέργειες.
Μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Προεμφυτευτικής Διάγνωσης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ανθρώπινης Αναπαραγωγής. Έχει παρουσιάσει εργασίες σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια ενώ παράλληλα έχει δημοσιεύσει σε ελληνικά και ξένα περιοδικά. Κύριο πεδίο  ενδιαφέροντός είναι η διερεύνηση του ρόλου των χρωμοσωμικών ανωμαλιών στη γαμετογένεση και στην εμβρυογένεση των ασθενών με υπογονιμότητα. Γενετική της Εμβρυολογίας.