Γυναικολογία και Υπογονιμότητα

Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Harvard Medical School, στις ΗΠΑ, πρότεινε ότι η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να βλάψει τις πιθανότητες επιτυχίας στην εξωσωματική γονιμοποίηση (in vitro γονιμοποίηση). Κατανάλωση μόλις έξι μονάδων αλκοόλ την εβδομάδα και από τους δυο σε ένα ζευγάρι, μειώνει την πιθανότητα σύλληψης κατά 26 τοις εκατό.

Μετά από 30 χρόνια εφαρμογής της τεχνολογίας της Εξωσωματικής Γονιμοποίησης είναι πλέον σαφέστερες όλες οι παράμετροι που την διέπουν. Όπως για παράδειγμα οι ενδείξεις, τα ποσοστά επιτυχίας, οι παρενέργειες, κ.τ.λ. Παράλληλα όμως, με την Εξωσωματική Γονιμοποίηση και λόγω αυτής αναπτύχθηκαν και τομείς όπως η Μοριακή βιολογία, η Γενετική, η Εμβρυολογία κ.ο.κ