Γυναικολογία και Υπογονιμότητα

Μετά από 30 χρόνια εφαρμογής της τεχνολογίας της Εξωσωματικής Γονιμοποίησης είναι πλέον σαφέστερες όλες οι παράμετροι που την διέπουν. Όπως για παράδειγμα οι ενδείξεις, τα ποσοστά επιτυχίας, οι παρενέργειες, κ.τ.λ. Παράλληλα όμως, με την Εξωσωματική Γονιμοποίηση και λόγω αυτής αναπτύχθηκαν και τομείς όπως η Μοριακή βιολογία, η Γενετική, η Εμβρυολογία κ.ο.κ