Είναι συχνό αντικείμενο συζήτησης με ζευγάρια που έχουν φυσιολογικό σπέρμα, σάλπιγγες και κύκλο και πάνω από δύο έτη υπογονιμότητας αν θα έπρεπε να προχωρήσουν σε σπερματέγχυση με ή χωρίς πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας ή να προσφύγουν απευθείας σε θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Pachydakis Anastasios

Παρότι οι μελέτες έχουν δείξει ότι σε αυτά τα ζευγάρια η αποτελεσματικότητα τριών κύκλων σπερματέγχυσης ισοδυναμεί με έναν κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης, η ανωτερότητα της σπερματέγχυσης συγκριτικά με την απλή επαφή δεν καταδείχθηκε ποτέ. Αυτό οδήγησε σε μια Βρετανική εθνική οδηγία από το NIC, η οποία ουσιαστικά καταργούσε τη σπερματέγχυση σαν θεραπεία για ανεξήγητη υπογονιμότητα βασισμένη κυρίως στην ανασκόπηση Cochrane του Prof. Bhattacharia.

Σίγουρα η σπερματέγχυση προσφέρει επιπλέον λειτουργικές πληροφορίες για το σπέρμα αλλά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η μειωμένη αποτελεσματικότητα της σπερματέγχυσης (μέχρι 16-21% ανά κύκλο) αλλά και η απώλεια χρόνου για να ολοκληρωθούν αυτές οι θεραπείες.

Επιπλέον, η θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης προσφέρει επιπλέον πληροφορίες για την ποιότητα και ωριμότητα των ωαρίων που μπορεί να αποσαφηνίσει ένα περιστατικό φαινομενικά ανεξήγητης υπογονιμότητας. Ενώ σε μία πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας για σπερματέγχυση παρακολουθούμε τα ωοθυλάκια χωρίς να γνωρίζουμε το περιεχόμενό τους, στη θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης γνωρίζουμε όλες τις λεπτομέριες για την ποιότητα και την ωριμότητα των ωαρίων αλλά και την ποιότητα των εμβρύων.

Φαίνεται, δηλαδή, ότι η σπερματέγχυση μπορεί να είναι διαθέσιμη για ζευγάρια, όπου η σύντροφος είναι κάτω των 37 ετών τόσο σαν διαγνωστικό εργαλείο όσο και σαν επιχείρημα για τη διευκόλυνση της έγκρισης από την επιτροπή εξωσωματικής αλλά δε θα έπρεπε να καθυστερεί την πλέον αποτελεσματική λύση που είναι η διέγερση ωοθηκών και η θεραπεία εξωσωματικής.

 

Από το Δρ. Παχυδάκη Αναστάσιο, 

Μαιευτήρας-Γυναικολόγος στην Εμβρυογένεση