Έχετε ηλικία άνω των 38;

Η υπογονιμότητα εκδηλώνεται συχνότερα σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, όπου η πιθανότητα ανευπλοειδιών στα ωάριά τους αυξάνεται σημαντικά (Πίνακας 1). Ο ρυθμός ζωής στη σύγχρονη κοινωνία έχει ωθήσει τη γυναίκα να τεκνοποιεί σε ηλικίες 35-40. Κάθε γυναίκα γεννιέται με συγκεκριμένο αριθμό ωοθυλακίων και η δυνατότητα της για τεκνοποίηση μειώνεται όσο μεγαλώνει εν μέρει και λόγω της αυξημένης συχνότητας ανευπλοειδιών στα ωάριά της. Τα έμβρυα με ανευπλοειδίες είτε δεν εμφυτεύονται είτε αποβάλλονται μέσα στο πρώτο τρίμηνο της κύησης. Η πτώση στην αναπαραγωγική ικανότητα της γυναίκας μειώνεται σταδιακά μετά το πέρας των 37 ετών.

Πίνακας (1)

 Ηλικία της υποψήφιας μητέρας Συχνότητα κύησης με χρωμοσωμικές ανωμαλίες 
20 ετών  1 προς 525
25 ετών  1 προς 475
30 ετών 1 προς 380
35 ετών 1 προς 180
38 ετών 1 προς 105
40 ετών 1 προς 65
42 ετών 1 προς 40
45 ετών 1 προς 20