Έχετε εμπειρία επαναλαμβανόμενων αποτυχημένων κύκλων εξωσωματικής γονιμοποίησης;

Μελέτες έχουν δείξει ότι η συχνότητα κυήσεως με χρωμοσωμικές ανωμαλίες σε ζευγάρια με υπογονιμότητα είναι κατά 20% υψηλότερη από ότι στο γενικό πληθυσμό. Αν και το ωάριο μπορεί να γονιμοποιηθεί από το σπερματοζωάριο και να δημιουργηθεί ένα δυναμικά εξελισσόμενο έμβρυο αυτό δεν κατοχυρώνει την εμφύτευση του στη μήτρα. Ειδικότερα, τα έμβρυα με χρωμοσωμικές ανωμαλίες αποτυγχάνουν πολύ συχνά να εμφυτευτούν στη μήτρα γεγονός που μπορεί να ευθύνεται για τις επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες στην εξωσωματική γονιμοποίηση για ένα ζευγάρι. 63% των εμβρύων των ζευγαριών αυτής της κατηγορίας φέρουν ανευπλοειδίες. Ο ΠΓΕ ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες μεταφοράς εμβρύων με χρωμοσωμικές ανωμαλίες και αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχούς εγκυμοσύνης σύμφωνα με τα δεδομένα των κλινικών ερευνών παγκοσμίως


Πίνακας (2)

 

Ασθενείς με καλή πρόγνωση

(Yangetal.,2012)

Ανδρικός Παράγοντας

(Εμβρυογένεση)

Επαναλαμβανόμενες Αποτυχημένες IVF προσπάθειες

(Εμβρυογένεση)


Καθ’εξιν Αποβολές

(Εμβρυογένεση)

Ηλικία της Ασθενούς >38

(Εμβρυογένεση)
%Aνευπλοειδικά έμβρυα  44.9  60  63  65  78
% Κύησης ύστερα από ΠΓΕ  69.1  52  35 47  50

Στοιχεία Κύκλων ΙVF με ΠΓΕ 2010-2014