1.Ποιοι παράγοντες βοηθούν για ένα επιτυχές αποτέλεσμα;

Το καλό αποτέλεσμα είναι συνάρτηση των χαρακτηριστικών του ζευγαριού και του αιτίου της υπογονιμότητας από τη μία πλευρά και από την άλλη του επιπέδου της παρεχόμενης επιστημονικής φροντίδας από το κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης.

Είναι φυσικό ένα νέο ζευγάρι (γυναίκα κάτω των 40 ετών) που διάγει έναν υγιεινό τρόπο διαβίωσης και έγκαιρα απευθύνεται σε μία επιστημονική ομάδα με εμπειρία και γνώση, η οποία θα προσφέρει εξατομικευμένη θεραπεία υψηλού επιπέδου, να προσβλέπει σε εξαιρετικές προοπτικές επιτυχίας. Η καλή ‘χημεία’ και συνεργασία επίσης του ζευγαριού με την επιστημονικό και λοιπό προσωπικό συνεισφέρει στο θετικό αποτέλεσμα.

2.Σε ποιες περιπτώσεις η εξωσωματική δεν έχει αποτελεσμα και τι εναλλακτικές υπάρχουν;

Τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά σε γυναίκες με μεγάλη αναπαραγωγική ηλικία, σε βαρειά αζωοσπερμία με παντελή απουσία σπερματοζωαρίων και σε γυναίκες με σοβαρά, μη χειρουργήσιμα προβλήματα στη μήτρα τους. Οι περιπτώσεις αυτές ευτυχώς αφορούν τη μειοψηφία των ζευγαριών και αντιμετωπίζονται ανάλογα είτε με δανεισμό γαμετών είτε με παρένθετη μήτρα. Το μήνυμα εδώ είναι ότι εάν το ζευγάρι έχει τους ορίζοντες του ανοικτούς το όνειρο μπορεί να γίνει πραγματικότητα σε κάθε περίπτωση, όσο δύσκολη και εαν αρχικά φαντάζει.

3. Τι να περιμένει ένα ζευγάρι απο την εξωσωματική γονιμοποίηση και τι να λάβει υπόψη του πριν μπει στη διαδικασία;

Σήμερα η διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι ιδιαίτερα φιλική και επιτυχής. Ο μέσος όρος ποσοστών επιτυχίας είναι 50% κατά μέσο όρο διεθνώς και η διάρκεια της διαδικασίας δύο εβδομάδες.Οι γυναίκες διατηρούν απρόσκοπτα σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος την καθημερινότητα τους. Ετσι η προσπάθεια δεν διαταράσσει την επαγγελματική, οικογενειακή ή κοινωνική δράση του ζευγαριού.

Η υπομονή, η πίστη, η αισιοδοξία και η καλή σχέση του ζευγαριού μεταξύ τους και με τους θεράποντες γιατρούς είναι βασικά συστατικά της επιτυχίας.

4. Ποια θα πρέπει να είναι τα κριτήρια επιλογής Κέντρου-γιατρού?

Η αναζήτηση του γιατρού και του Κέντρου είναι μία πολύ σημαντική απόφαση και θα πρέπει να γίνεται με σχολαστικότητα.

Το ζευγάρι πρέπει με τη βοήθεια του διαδικτύου και άλλων ζευγαριών με παρόμοιο πρόβλημα να κάνουν "έρευνα αγοράς" ως προς την επιλογή του κέντρου που θα αποτανθούν.

Την επιλογή θα κρίνουν η επάρκεια σε άριστο επιστημονικό προσωπικό, η υλικοτεχνική υποδομή και κυρίως το εργαστήριο εμβρυολογίας.

Πέρα όμως απο τα επιστημονικά κριτήρια, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψην και παράμετροι όπως η ανθρώπινη προσέγγιση και η ψυχολογική υποστήριξη. Επίσης η δυνατότητα άμεσης προσέγγισης σε κρίσιμες πληροφορίες που αφορούν την προσπάθεια, η διαφάνεια, η επικοινωνία 24 ώρες/7 ημέρες, η ενημέρωση, το φιλικό και ζεστό περιβάλλον. 

 

Δρ. Μηνάς Μαστρομηνάς

Γυναικολόγος Διδάκτωρ Παν/μιου Αθηνών

Δ/ντης της Μονάδας Εξωσωματικής Γονιμοποιήσης Εμβρυογένεση

download.jpg