Τεστ Κυήσεως

Το τεστ κυήσεως γίνεται στη Μονάδα 10-12 ημέρες μετά την ωοληψία με λήψη αίματος στις 7-9 π.μ. Θα φροντίσουμε να σας το κοινοποιήσουμε το ταχύτερο δυνατόν!

Εάν είναι θετικό θα προγραμματίσουμε ένα κολπικό υπερηχογράφημα δύο εβδομάδες αργότερα για να δούμε το ή τα έμβρυα. H κύηση μετά από Εξωσωματική Γονιμοποίηση δε διαφέρει σε τίποτα από οποιαδήποτε άλλη κύηση και επομένως δεν απαιτείται η λήψη κάποιων προφυλακτικών μέτρων. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι οποιαδήποτε κύηση είτε μετά από Εξωσωματική Γονιμοποίηση είτε μετά από φυσιολογική γονιμοποίηση υπόκειται δυστυχώς σε ένα ποσοστό αποβολής, που είναι 15-20%.

Τις περισσότερες φορές τα αίτια είναι άγνωστα αν και ενοχοποιούνται χρωμoσωμιακές ανωμαλίες στα έμβρυα, που είναι ασυμβίβαστες με τη ζωή. Αυτή η κατάσταση δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί ή να αντιμετωπισθεί με φάρμακα, παρατηρείται δε συχνότερα σε εγκύους μεγαλύτερης ηλικίας.

Εάν το τεστ είναι αρνητικό, πιστεύουμε απόλυτα ότι πρέπει η υπεύθυνη επιστημονική ομάδα να ανασκοπήσει μαζί σας λεπτομερώς όλη την προσπάθεια που έγινε και να δούμε αναλυτικά τις προοπτικές για το μέλλον.

Σαν γενική αρχή ισχύει ότι ένα ζευγάρι μεγιστοποιεί τις πιθανότητες επιτυχίας μετά τη συμπλήρωση το πολύ 3-4 σοβαρών προσπαθειών, οπότε φθάνει ποσοστό επιτυχίας 65-70%. Επομένως είμαστε κατά των υπέρμετρων αναποτελεσματικών προσπαθειών, οπότε στην περίπτωση αυτή, μετά από ενδελεχή ανάλυση της περιπτώσεως και των προοπτικών θα πρέπει να υποδεικνύεται στο ζευγάρι η προσφορότερη λύση.

Επίσης, συνιστούμε πάντοτε ένα μεσοδιάστημα 2-3 μηνών ανάμεσα σε δύο προσπάθειες. O χρόνος αυτός είναι απαραίτητος προκειμένου να σας δοθεί η δυνατότητα ανασυγκρότησης τόσο ψυχολογικά όσο και σωματικά.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, μη διστάσετε να μας εκθέσετε όλους τους προβληματισμούς και τις σκέψεις σας και εάν το κρίνετε απαραίτητο να συμβουλευτείτε την ψυχολόγο μας.