Το πρόγραμμα προβλέπει την τακτική παρακολούθηση υπερηχογραφικά και ορμονικά της πρόκλησης πολλαπλής ωορρηξίας. Έτσι για υπερηχογράφημα και μέτρηση οιστραδιόλης πρέπει να είσθε – όποτε σας ζητηθεί αυτό απαραίτητα στην Μονάδα 7.00 – 9.00 πμ. Μετά τις 9.00 πμ αδυνατούμε να έχουμε αποτελέσματα οιστραδιόλης έγκαιρα το ίδιο μεσημέρι, με αποτέλεσμα να μπαίνει σε δοκιμασία η όλη προσπάθεια.

Επειδή για εμάς είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε λεπτομέρειες, μπορείτε να ανατρέξετε στις αντίστοιχες κατηγορίες ώστε να αντλήσετε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με:

| τα πρωτόκολλα διέγερσης
| την ωοθηκική καταστολή
| την ωοθηκική διέγερση
| τη μεσονύχτια ένεση
| την ωοληψία
| την εμβρυομεταφορά
| το τεστ κυήσεως και
| την υπερδιέγερση ωοθηκών.