Καθηγητής Alan Handyside, MA PhD, είναι σύμβουλος και επιστημονικός υπεύθυνος σε θέματα Προεμφυτευτικής Γενετικής Διάγνωσης στην ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΗ (PGD Director). Ο καθηγητής Handyside πρωτοπόρος στον τομέα της εμβρυολογίας και της γενετικής της ανάπτυξης του ανθρώπου και 'πατέρας' της Προεμφυτευτικής Γενετικής Διάγνωσης (PGD) καθώς και του Γενετικού Ελέγχου Χρωμοσωμικών Ανωμαλιών των Εμβρύων.

Alan Handyside, MA PhDΟι παραπάνω μέθοδοι συνεισφέρουν στην αποφυγή μεταφοράς παθολογικών εμβρύων στη μήτρα σε περιπτώσεις όπου οι ασθενείς: (α) είτε έχουν γενετική προδιάθεση για τη γέννηση πάσχοντος παιδιού (β) είτε έχουν πρόβλημα στον καρυότυπο (π.χ χρωμοσωμική μετατόπιση) (γ) είτε έχουν κακή πρόγνωση όσον αφορά την έκβαση ενός κύκλου στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

O καθηγητής Handyside υποστηρίζει επιστημονικά το προσωπικό της Εμβρυογένεσης ιδιαίτερα στο επίπεδο της γενετικής συμβουλευτικής των ασθενών και της Προεμφυτευτικής Γενετικής Διάγνωσης.