Συμμετοχή σε Συνέδρια

Η επιστημονική ομάδα της Εμβρυογένεσης συμμετείχε στο 30ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας που έγινε στο Μόναχο, 29 Ιουνίου με 2 Ιουλίου 2014 με ανακοίνωση poster με τίτλο «Simplified consecutive natural cycles IVF compare favorably to stimulated ones, in good prognosis patients;», η οποία είχε εκπονηθεί από τους Μαστρομηνά Μ., Καραμαλέγκο Χ., Davies S., Αργυρού Μ., Σίσση Π., Καραγιάννη Τ., Μεντώρου Χ. και Οικονόμου Κ.