Η Εμβρυογένεση συμμετείχε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Eπαναλαμβανόμενων Αποβολών που έγινε στις Κάννες, Γαλλια στις 14-17 Ιανουαρίου 2016.

cannes12650622 916547508441757 541815524 n

Η επιστημονική εργασία με τίτλο "A 10-years’ experience in hereditary thrombophilia in IVF: Is there success after treatment?" παρουσιάστηκε από τον Καραμαλέγκο Χρήστο, υπεύθυνο του τμήματος Έρευνας & Αιματολογικών εξετάσεων της Εμβρυογένεσης.