Η Εμβρυογένεση συμμετέχει στο 13o Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας που θα πραγματοποιηθεί στις 28-31 Μαίου 2015, στον Βόλο, στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας

volos

Η Εμβρυογένεση συμμετέχει με δυο ελεύθερες ανακοινώσεις εργασιών που εκπονήθηκαν από το τμήμα Γενετικής με υπεύθυνη την κ. Δήμητρα Χριστόπικου και δύο ελεύθερες ανακοινώσεις από το τμήμα Έρευνας & Εφαρμογών της Εμβρυογενεσης υπό την καθοδήγηση του κ. Χρήστου Καραμαλέγκου

«Κλινικά αποτελέσματα από 1151 κύκλους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με την εφαρμογή της προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης χρωμοσωμικών ανωμαλιών». Την εργασία θα παρουσιάσει η Δήμητρα Χριστόπικου

«Eφαρμογή της πρωτοποριακής μεθόδου Karyomapping για την ταυτόχρονη ανίχνευση μεταλλάξεων της κυστικής ίνωσης και χρωμοσωμικών ανωμαλιών στην προεμφυτευτική γενετική διάγνωση». Την εργασία θα παρουσιάσει η Δήμητρα Χριστόπικου

«Τα ποσοστά επιτυχίας διαδοχικών φυσικών κύκλων εξωσωματικής γονιμοποίησης συγκρίνονται ευνοϊκά με αυτά της διέγερσης ωοθηκών σε ασθενείς με θετική πρόγνωση». Την εργασία θα παρουσιάσει ο Δρ. Βασίλειος Κουφομιχαήλ

«Φυσικοί κύκλοι έναντι ελεγχόμενης υπερδιέγερσης των ωοθηκών σε γυναίκες με κακή απόκριση άνω των 38 ετών που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση». Την εργασία θα παρουσιάσει ο Δρ. Αναστάσιος Παχυδάκης