Η Εμβρυογένεση συμμετέχει στο 14o Παγκόσμιο Συνέδριο Προεμφυτευτικής Διάγνωσης που θα γίνει στο Chicago Illinois στις Ηνωμένες Πολιτείες 11-13 Μαΐου 2015.

 

illinois dimitra

Η επιστημονική εργασία με τίτλο " Embryonic aneuploidy rates in natural and stimulated IVF cycles do not differ within the same cohort of patients: an interim analysis" θα παρουσιαστεί από την Δήμητρα Χριστόπικου, υπεύθυνη του τμήματος προεμφυτευτικής διάγνωσης της Εμβρυογένεσης.