Εξελίξεις στην Εμβρυολογία

Με την ανακάλυψη της κλασικής μικρογονιμοποίησης ωαρίων (ICSI) από τον Palermo το 1992, ένα μεγάλο βήμα συντελέστηκε στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Ο ανδρικός παράγοντας υπογονιμότητας μπορούσε πλέον να θεραπευτεί.

 

Το ποσό του μιτοχονδριακού DNA (mtDNA) των εμβρύων, ως νέος βιοδείκτης της βιωσιμότητάς τους.

Η μεταφορά ευπλοειδικών εμβρύων κατόπιν προεμφυτευτικού γενετικού ελέγχου (PGS - Comprehensive Chromosomal Screening), έχει οδηγήσει σε πολύ υψηλά ποσοστά εγκυμοσύνης και γεννήσεων κατόπιν εξωσωματικής γονιμοποίησης. Υπάρχουν όμως και περιστατικά όπου παρά την μεταφορά χρωμοσωμικώς υγιών εμβρύων κατόπιν PGS-CCS, δεν επιτυγχάνεται εμφύτευση των εμβρύων.

Από τη γέννηση του πρώτου παιδιού με εξωσωματική γονιμοποίηση, της LouiseBrown το 1978, η επιστήμη της κλινικής εμβρυολογίας και η αναπαραγωγική ιατρική εξελίσσονται με αλματώδεις ρυθμούς.

Οι κλινικοί εμβρυολόγοι βρισκόμαστε σε μια συνεχή αναζήτηση συνθηκών καλλιέργειας εμβρύων στο εργαστήριο και γενικότερα τεχνικών που θα αυξήσουν όχι μόνο τα ποσοστά εγκυμοσύνης, αλλά θα μας αποδώσουν την πολυπόθητη αύξηση στα ποσοστά γεννήσεων υγιών παιδιών κατόπιν εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Το 1992 με την ανακάλυψη της μικροχειρουργικής ωαρίων (ICSI) από τον Palermo, μια νέα επανάσταση συντελέστηκε στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Με τη χρήση του ICSI πολλά υπογόνιμα ζευγάρια με ανδρικό παράγοντα υπογονιμότητας κατά κύριο λόγο – αλλά όχι μόνο- έχουν ευεργετηθεί από την εφαρμογή της μεθόδου αυτής με εξαιρετικά αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο γονομοποίησης, όσο και σε επίπεδο κλινικών εγκυμοσυνών και γεννήσεων υγιών παιδιών.

Το καθημερινό σεξ (ή καθημερινή εκσπερμάτιση) για 7 συνεχόμενες ημέρες βελτιώνει την ποιότητα του σπέρματος, μειώνοντας την βλάβη του DNA των σπερματοζωαρίων, σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας (Άμστερνταμ, Ιούλιος 2009).

Οι Aυστραλοί επιστήμονες επισημαίνουν ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα σε μεγαλύτερο ποσοστό ανδρών για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων τους. Αν αυτά επιβεβαιωθούν θα είναι ενθαρρυντικό μια και η βελτίωση της ποιότητας του σπέρματος σχετίζεται με την αυξηση των ποσοστών κυήσεως στα ζευγάρια σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα υπολογίζεται ότι η υπογονιμότητα στα ζευγάρια, σε ένα ποσοστό 40% οφείλεται σε ανδρική υπογονιμότητα. Η μέθοδος της μικρογονιμοποίησης με έγχυση του σπερματοζωαρίου στο κυτταρόπλασμα του ωαρίου (ICSI), έχει αποτελέσει ένα τεράστιο βήμα στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή με ανδρικής προέλευσης υπογονιμότητα. Ένα ακόμη μεγαλύτερο βήμα στην παραπάνω διαδικασία, είναι η πρόσφατη τεχνική της επιλογής σπερματοζωαρίων με βάση την μορφολογία του κυτταροπλάσματός τους. Η τεχνική αυτή της επιλογής σπέρματος για μικρογονιμοποίηση (IMSI), πραγματοποιείται μετά από σχολαστική παρατήρηση των προς μικρογονιμοποίηση σπερματοζωαρίων σε αρκετά μεγάλη μεγέθυνση.