Εξελίξεις στην Εμβρυολογία

Διαφορετικές μελέτες κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχουν δείξει τη μείωση της ποιότητας του σπέρματος. Πιστεύαμε στο παρελθόν ότι η πατρική ηλικία δεν παίζει σημαντικό ρόλο στη θετική έκβαση ενός κύκλου εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Τάνια 1

Ως θρομβοφιλία ορίζεται μία επίκτητη ή κληρονομική διαταραχή που σχετίζεται με τη θρόμβοση του αίματος στα αγγεία. Η κλινική εκδήλωση της θρομβοφιλίας μπορεί να περιλαμβάνει σοβαρές διαταραχές στην κύηση ή επαναλαμβανόμενες αποβολές σε εγκύους. 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της σύλληψης του εμβρύου και στην περίοδο της προσκόλλησής του στη μήτρα γίνεται προσπάθεια αιμάτωσής του από την κυκλοφορία της μητέρας.

Μαρίνα

Η επίδραση της κατάψυξης / απόψυξης ωαρίων στη χρωμοσωματική τους υγεία παρέμενε ένα μυστήριο για τα ωάρια που καταψύχονται σε ένα πρόγραμμα εξωσωματικής γονιμοποίησης. Πολύ λίγα ερευνητικά προγράμματα είχαν ασχοληθεί με το να μελετήσουν την χρωμοσωματική υγεία των εμβρύων που δημιουργούνται από κατεψυγμένα ωάρια.

Δύο νέες τεχνικές τροποποίησης της βλαστικής σειράς DNA εισήχθησαν φέτος και έχουν ανοίξει νέους ορίζοντες για πολλά ζευγάρια που μεταφέρουν γενετικές ασθένειες. Αλλά είναι οι τεχνικές αυτές ασφαλείς;

15239256 1101933853261084 303909437 n15203194 242995492784458 5976011816235708598 n

Υπάρχουν πολλοί ασθενείς στην εξωσωματική γονιμοποίηση, των οποίων τα έμβρυα σταματούν την εξέλιξή τους σε πρώιμα στάδια όπως είναι η δεύτερη ημέρα εξέλιξης του προεμφυτευτικού εμβρύου.

image embryo transpl

Σε αυτό το φαινόμενο φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο η ποιότητα του κυτταροπλάσματος του ωαρίου. Πολλές και σημαντικές μελέτες έχουν καταδείξει τη σημασία της κυτταροπλασματικής ποιότητας του ωαρίου στη γενικότερη ποιότητα του παραγόμενου εμβρύου.

Αποτελεί μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που τα τελευταία χρόνια επιλέγεται από πολλά ζευγάρια λόγω της μικρής επεμβατικότητας που έχει ως τεχνική, του χαμηλού κόστους καθώς επίσης και του ικανοποιητικού ποσοστού επιτυχίας που μπορεί να αγγίζει και το 20% ανά κύκλο, το οποίο αυξάνεται σε επαναλαμβανόμενους κύκλους IUI.

iui