Η αξία της υποβοηθούμενης εκκόλαψης των εμβρύων (Assisting Hatching ή AH) σε ένα κλινικό πρόγραμμα εξωσωματικής γονιμοποίησης, παραμένει ακόμη και σήμερα ένα πεδίο τριβής μεταξύ των επιστημόνων της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. 

Konstantinos Oikonomou  

Μια σχετικά πρόσφατη ανασκόπηση και μετα-ανάλυση των μέχρι τώρα δημοσιευμένων εργασιών πάνω στο συγκεκριμένο θέμα (Li et al., 2016) στο εξαιρετικά έγκριτο επιστημονικό περιοδικό “Nature”, έρχεται να ενισχύσει σημαντικά την κλινική αξία της τεχνικής.

Η τεχνική AH, έγκειται στην διάνοιξη μιας μικρής οπής διαμέτρου συνήθως 10μm στη διάφανη ζώνη (zona pellucida) που περιβάλλει τα έμβρυα, ώστε τα τελευταία να διευκολυνθούν στο να εξέλθουν από το περίβλημά τους κατά την τελική αναπτυξιακή τους φάση πριν την εμφύτευση.
Η διάνοιξη μπορεί να πραγματοποιηθεί με μηχανικό ή χημικό τρόπο, ενώ ο συνηθέστερος είναι η χρήση ακτινών Laser.
Η συγκεκριμένη μετα-ανάλυση βασίστηκε σε 36 τυχαιοποιημένες μελέτες, αναλύοντας τα αποτελέσματα 6459 ασθενών. Το σημαντικότερο εύρημα της μελέτης ήταν ότι η χρήση της υποβοηθούμενης εκκόλαψης αυξάνει στατιστικώς σημαντικά τα ποσοστά κλινικών εγκυμοσυνών στην εξωσωματική γονιμοποίηση.
Η «Εμβρυογένεση» εφαρμόζει την εν λόγω τεχνική της υποβοηθούμενης εκκόλαψης με χρήση Laser, σε όλα τα περιστατικά όπου ελλοχεύει ο κίνδυνος σκλήρυνσης της διάφανης ζώνης όπως η κατάψυξη εμβρύων, το αυξημένο πάχος της ζώνης και η προχωρημένη ηλικία της ασθενούς. Η εφαρμογή της εν λόγω μεθόδου στην μονάδα μας αποφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα όσον αφορά την επίτευξη κλινικών εγκυμοσυνών και τη γέννηση υγιών παιδιών.

Δρ. Κωνσταντίνος Α. Οικονόμου
Consultant Κλινικός Εμβρυολόγος
«Εμβρυογένεσις» ΜΙΥΑ