Μια επιστημονική ομάδα στο Πανεπιστήμιο του Sheffield χρησιμοποίησε με επιτυχία την τεχνική της φασματοσκοπίας μαγνητικού συντονισμού (MRS) για να διαχωρίσει το «καλό» σπέρμα από το «φτωχό» με βάση την ανίχνευση των διαφορών στη μοριακή τους σύνθεση και μεταβολισμό.

Sissy Voula

Οι περισσότερες από τις προηγμένες τεχνικές που εφαρμόζονται μέχρι σήμερα για να εξετάσουν τα μόρια στο σπέρμα καταλήγουν να τα καταστρέφουν κατά τη διαδικασία είτε προσθέτοντας χημικές χρωστικές είτε σπάζοντας τις μεμβράνες τους για να δουν το περιεχόμενό τους.

Ως εκ τούτου, ο καθηγητής Allen Pacey και η ομάδα του είναι πολύ ενθουσιασμένοι με την τεχνική τους χρησιμοποιώντας τα MRS, καθώς μπορούν να εξετάσουν τη μοριακή δομή του σπέρματος χωρίς να τα αλλάξουν.

Πιο συγκεκριμένα, υγιείς εθελοντές έδωσαν δείγματα σπέρματος που τοποθετήθηκαν σε μια γιγαντιαία μηχανή MRS και το σπέρμα ταξινομήθηκε με βάση τη μοριακή του σύνθεση σε εκείνο με υψηλή κινητικότητα και σε εκείνο με χαμηλή κινητικότητα. Συνήθως, η τεχνική χρησιμοποιείται για τη σάρωση μαλακών ιστών του σώματος χωρίς να επηρεάζει τα ζωντανά κύτταρα. Η ιδέα πίσω από αυτό το μηχάνημα είναι η χρήση ισχυρών μαγνητών για τη δημιουργία παλμών, όπως ένα ραντάρ, που αναπηδούν πίσω από τους ιστούς του σώματος σε διαφορετικές συχνότητες ανάλογα με τις χημικές συνθέσεις τους. Αυτά τα σήματα αναπήδησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός μοριακού προφίλ ή εικόνας.

Στο παρελθόν, η τεχνική MRS έχει εφαρμοστεί για την εξέταση της μοριακής σύνθεσης πολλών κυττάρων και ιστών σε ασθένειες όπως ο καρκίνος αλλά ποτέ για την εξέταση ζωντανού σπέρματος.

Ως εκ τούτου, η ερευνητική ομάδα NMR του σπέρματος στο Πανεπιστήμιο του Sheffield ελπίζει ότι η τεχνική της θα μπορούσε μία μέρα να συμβάλει στην ανάπτυξη νέων διαγνωστικών εξετάσεων και θεραπειών για την ανδρική υπογονιμότητα.

Πηγές:

  1. Bionews 902, 30 May 2017
  2. Molecular Human Reproduction p. 1-11, 2017

 

Από τη Σίση Παρασκευή

Senior Κλινική Εμβρυολόγος στην Εμβρυογένεση

5 Ιουλίου 2017