Στάδια Διαίρεσης Εμβρύου


Επιλογή σπέρματος για ICSI
Επιλογή Σπέρματος για ICSI με IMSI

 

 

 Εμβρυοσκόπηση Εμβρύων

 

 

Διαδικασία ICSI

 

 

Βιοψία Πολικού Σωματίου με Μηχανικό Τρόπο

 

 

Βιοψία Εμβρύου 3ης ημέρας με Laser για Προεμφυτευτικό Έλεγχο

 

 

Βιοψία Βλαστοκύστης